Om Noatun.se

Välkommen till noatun.se!

Nu har Njord hittat hem, även på internet.
Njord var, enligt den nordiska mytologin, det farbara och fiskrika kusthavets guddom .
Han åkallas på sjön och vid fiske, han råder för vindens gång, samt stillar hav och eld.
Noatun var Njords boning!
Njords hustru är Skade, dotter till Tjasse.
Skade erhöll Njord till man i förlikning för sin dödade far.
De trivdes dock ej väl tillsammans.
Skade ville bo, där hennes far bott, på några fjäll i Trymhem, Njord vid havet.
De förlikades så, att de omväxlande skulle uppehålla sig nio dagar i Trymhem och nio på Noatun.
Men Njord blev trött på fjällen då han tyckte illa om ulvars tjut mot svanars sång!
Skade kunde ej sova vid havskusten för måsarnas skrik.
Därefter drog Skade upp på fjällen och förblev boende i Trymhem. Där går hon på skidor, jagar med båge och skjuter vilt.

Översatt och omarbetat text med sitt ursprung från http://runeberg.org/